SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/018 | 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.

Intézmény logo

Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatoke-mailKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

 A tanév naptári tervét ITT találja.

A tanévre vonatkozó részletes munkaterv ITT érhető el.

A 2023/2024-es tanév re vonatkozó rövid munkaterv:

(A rövid munkaterv a MUNKATERV címre kattintva le is tölthető.)

 
MUNKATERV

 a 2023/2024-es tanévre

A munkaterv a Szakképzési Törvény, annak végrehajtási utasítása, valamint az érvényben lévő rendeletek (a kultúráért és innovációért felelős miniszter 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelete) felhasználásával készült. Oktató-nevelő munkánk célkitűzéseit a Szakmai Program tartalmazza.

A TANÉV RENDJE

 A 2023/2024-es tanév 2023. szeptember 1-én kezdődik, és 2024. augusztus 31-ig tart.

1.     A SZORGALMI IDŐ (tanítási év)    „A” héttel kezdődik

 • első napja, az első tanítási nap: szeptember 1. (péntek)
 • utolsó napja, az utolsó tanítási nap:
 • az iskola utolsó, befejező évfolyamain: május 3. (péntek)
 • a nem végzős osztályokban: június 14. (péntek)

Az I. félév utolsó tanítási napja:                               2024. január 19. (péntek)    

Szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről: január 26-ig        

Év végi osztályzatok lezárása, osztályozó értekezlet:     

 • az iskola utolsó, befejező évfolyamán:

jegylezárás:                2024. április 29. (hétfő)  12 óráig

osztályozó ért. :          2024. április 29. (hétfő)  14 óra 

 • a nem végzős osztályokban:

jegylezárás:                2023. június 10. (hétfő)  12 óráig

osztályozó ért. :          2023. június 10. (hétfő)  14 óra 

2.     VIZSGÁK: 

OKTÓBER-NOVEMBERI 

Érettségi vizsga:

Középszintű írásbeli:                         2023. október 16-tól

Középszintű szóbeli érettségi:          2023. november 20-tól 

Szakmai javító vizsga:

Írásbeli-gyakorlati:                            2023. október 02-től 

MÁJUS-JÚNIUSI

Érettségi vizsga:

Középszintű írásbeli:                         2024. május 6-tól

Középszintű szóbeli érettségi:          2024. június 17-től 

Szakmai vizsga:

Írásbeli-szóbeli-gyakorlati:               2024. május-június

            Osztályozó vizsga:

 1. félév: 2024. január 15-19.
 2. félév: 2024. június 4-7.

Végzős osztályokban             2024. április 24-26.

            Ágazati alapvizsga:

 1. félév: 2024. január 16.
 2. félév: 2024. június 10-11.

 

VIZSGAREND A NEM NAPPALI RENDSZERŰ, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSBEN

Beszámolók

Osztály(ok)

Időpont

I. (őszi)

írásbeli

12.G, 13. G

2023. november 6 -9.

II. (félévi)

írásbeli

12.G, 13. G

2024. január 8 -11.

szóbeli

12.G, 13. G

2024. január 15-18.

III. (tavaszi)

írásbeli

12.G

2024. március 19-21.

IV. (év végi)

írásbeli

13.G

2024. április 15-17.

12.G

2024. május 28 - 30.

szóbeli

13.G

2024. április 22-24.

12.G

2024. június 4-6.

3.     ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS

GINOP bemeneti mérés a 9. évfolyamnak:   2023. szeptember 18-tól

Digitális országos kompetenciamérés a 10. évfolyamnak:

 1. március 4 – június 3. között

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 • A mérést január 9 és május 10. között kell elvégezni.
 • A mérés eredményeit az iskolák 2024.06.21-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe

4.     TANÍTÁSI SZÜNETEK             

Őszi szünet:               2023. október 28-tól november 5-ig tart.

                                   A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2023. október 27. („A” péntek)

                                   A szünet utáni első tanítási nap:        2023. november 6. („A” hétfő)                       

            Téli szünet:                2023. december 21-től    2024. január 1-ig tart.

                                   A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2023. december 20. („A” szerda)

                                   A szünet utáni első tanítási nap:        2024. január 2. („A”  kedd)                       

Tavaszi szünet:          2024. március 28-tól április 2-ig tart.

                                   A szünet előtti utolsó tanítási nap:    2024. március 27. („A” szerda)

                                   A szünet utáni első tanítási nap:        2024. április 3. („B” szerda)           

5.     TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK: 

Diáknap:                                2023. szeptember 27. („A” szerda)             (1nap)

Pályaorientációs nap              2023. november 10. („A” péntek)              (1 nap)

Érettségi vizsga:                    2024. május 6-7-8. („A” h-k-sz)                 (3 nap)

Tantestületi kirándulás:         2024. június 12. ( „B” szerda)                    (1 nap)

6.     EGYÉB RENDEZVÉNYEK           

Tanévnyitó értekezlet:           2023. augusztus 31. (csütörtök)                  8.00 óra

Tanévnyitó ünnepély:            2023. szeptember 1. (péntek)                      8.00 óra

 Egészségnevelési hét             2023. szeptember 25-29. („A” hét)

Mi a pálya?                            2023. október 11. („A” szerda)

Szalagavató                            2023. december 8. („A” péntek)                 17.00 óra

Félévzáró értekezlet:             2024. január 31. („A” szerda)                    11.00 óra

Kossuth-nap:                          2024. március 14. („A” csütörtök)             (1 nap)

Kossuth Kupa:                       2024. március 23. (szombat)                        8.00 óra

Ballagás:                                2024. május 3. („B” péntek)                        16.00 óra

Egészségnevelési projektnap 2024. június 13 („B” csütörtök)                    8,00 óra

Közösségépítő projektnap-szakmai nap 2024. június 14 („B” péntek)       8,00 óra

 Tanévzáró ünnepély:             2024. június 21. (péntek)                              8.00 óra

 Tanévzáró értekezlet:            2024. június 28. (péntek)                              8.00 óra

 1. TÉMAHETEK

Magyar Diáksport Napja:                          2023. szeptember 29. („A” péntek)

Fenntarthatósági:                                       2023. október 16-20. („B” hét)

Pénz7:                                                        2024. március 4-8. („B” hét)

Digitális:                                                    2024. április 8-12. („A” hét)           

8.     SZÜLŐI ÉRTEKEZLET/FOGADÓÓRÁK:

ÉVFOLYAM

 

I. FÉLÉV

II. FÉLÉV

9-10. osztály

2023. szeptember 12.

 („A” kedd)

2024. február 6.

(„B” kedd)

11-12. és a 13. R/S osztály

2023. szeptember 13.

(„A” szerda)

2024. február 7.

(„B” szerda)

 Az értekezletek kezdési időpontja minden esetben 16.00 óra !    

Az I. félévi szülői értekezleten a belépő évfolyamon tanító oktatók jelenléte kötelező!

A II. félévi szülői értekezletek napjain valamennyi oktató jelenléte is kötelező,
fogadóórát tartunk.

Az oktatói fogadóórákról az osztályfőnök év elején tájékoztatja a tanulókat. 

9.      TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS:

Szervezhető az iskola bármely évfolyamán a tanulók részére, a tanév bármely időszakában kétnapos tanulmányi kirándulás.  A végzős osztályok tanulmányi kirándulása 2024. március 31-ig szervezhető meg.

A munkanapra tervezett kirándulás napi programjának tartalmaznia kell három óra terjedelmű olyan tevékenységet, amely az elméleti vagy a szakmai tanmenetben rögzített.        

10.  BEÍRÁS:                     2024. június 26-27.  (Külön beosztás szerint)

 11.  VEZETŐI ÉRTEKEZLETEK:

Minden hónap első péntekén:

 1. félév II. félév
 2. augusztus 22.             2024. február 2.
 3. október 6.                   2024. március 1.
 4. november 17.             2024. április 5.
 5. december 1.               2023. május 10.         
 6. január 5.

Kibővített vezetői értekezletet szükség szerint, egyeztetés alapján tartunk.

Győr, 2023. augusztus 31.                                                                                  

                                                                                  Kaukerné Kovács Edit

                                                                                              igazgató

A 2023/2024 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.

Telefon: +36-96-321-024

E-mail: titkarsag@kliszi.hu

OM azonosító: 203037/018

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001178


2024Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium