SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/018 | 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.

Intézmény logo

Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatoke-mailKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb foglalkozások

Felzárkóztató foglalkozások

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a lemorzsolódás megelőzésére, a tantervi követelmények sikeres teljesítésére. Ennek érdekében oktatóink rendszeresen felzárkóztató foglalkozásokat tartanak a gyenge tanulmányi eredményű tanulóknak, vagy témazáró dolgozatok előtt gyakorlási céllal az érdeklődőknek.

Tehetséggondozó foglalkozások

Kiemelt kezeljük a tehetséges tanulók felkarolását, segítését is. Buzdítjuk diákjainkat, hogy szakmai és közismereti versenyeken is mérjék össze tudásukat kortársaikkal. Tanítványaink rendszeresen szép eredménnyel szerepelnek az Ágazati és az ágazaton belüli specializáció Szakmai Érettségi tantárgyak  Versenyén (ÁSZÉV), a Szakmai Kiváló Tanulója  Versenyen (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV).  Az induló, és a továbbjutó diákok felkészítése kollégáink áldozatos munkáját igényli és dícséri.

Fejlesztő foglalkozások

Iskolánkban nagy számban tanulnak SNI-s illetve BTMN-es diákok is. Fontos, hogy a számukra előírt, megfelelő fejlesztéseket megkapják. Ehhez két gyógypedagógus munkatársunk nyújt segítséget, ők biztosítják a tanulók szakértői határozatban előírt fejlesztését.

Iskolapszichológus foglalkozásai

Jó lehetőség iskolánkban, hogy iskolapszichológus is tud segítséget nyújtani azoknak a diákoknak akik ezt igénylik. Heti két napban kereshetik őt a tanulóink. Az egyéni foglalkozások mellett az osztályfőnöki munkát is segíti azzal, hogy csoportfoglalkozásokat (pl. önismereti) tart az osztályoknak.

Ifjúságvédelmi felelős foglalkozásai

Iskolánkban több olyan diák is van, akik veszélyeztetett státuszuak, nagyobb odafigyelést igényelnek. Sokat segít ebben az ifjúságvédelmi felelős, aki egyéni elbeszélgetésekkel, külön ráfigyeléssel, mentori támogatással segíti ezeket a diákokat.


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium

9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.

Telefon: +36-96-321-024

E-mail: titkarsag@kliszi.hu

OM azonosító: 203037/018

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001178


2024Győri SZC Kossuth Lajos Technikum és Kollégium