Technikum

A technikusképzésben a szakma megszerzése egybefüggő 5 év alatt.

 • A beiskolázás ágazatra történik
 • Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után valamennyi tanuló ágazati alapvizsgát tesz /online/, amely már alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére
 • a második ciklusban duális képzés folyik.
 • Szakmai gyakorlat 9-10. évfolyamon iskolai tanműhelyben
 • 11. évfolyamtól DUÁLIS külső képzőhelyen (vagy ágazati képzőközpontban)
 • A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
 • A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
 • 12. év végén csak előrehozott érettségi vizsgára van lehetőség maximum 3 tantárgyból – magyar, matematika és történelem
 • 13. év végén idegen nyelvből érettségi vizsga, mellette az ötödik tárgy a szakmai vizsga.
 • Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak a tanulók
 • Kézhez kapják az érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet.
 • A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével tovább tanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
 • Minden technikus diák kap 9. évfolyamtól egységes szakképzési ösztöndíjat a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.) 59. §-a, ill. a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.) 66. §-a értelmében.

Iskolánkban megszerezhető szakmai végzettségek:

5 1012 21 01 FODRÁSZ

5 1012 21 02 KÉZ-ÉS LÁBÁPOLÓ TECHNIKUS
szakmairány
Kézápoló és körömkozmetikus

5 1012 21 03 KOZMETIKUS TECHNIKUS

OKTATÁSI SZAKASSZISZTENS /induló új képzés/