Szakképző iskola

A szakképző iskola 3 éves.

  • A beiskolázás ágazatra történik
  • Az első év ágazati ismereteket adó képzése után valamennyi tanuló ágazati alapvizsgát tesz /online/, amely már alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére
  • a második, harmadik évben duális képzés folyik.
  • Szakmai gyakorlat 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben
  • 10. évfolyamtól DUÁLIS külső képzőhelyen (vagy ágazati képzőközpontban)
  • A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
  • A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a
  • A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi megszerzésére, de csak felnőttoktatásban, vagy akár a technikusi képzettség megszerzése

Nem lesznek hiányszakmák, viszont minden diák kap 9. évfolyamtól egységes szakképzési ösztöndíjat.

Iskolánkban megszerezhető szakmai végzettségek:

  • A szürkével jelölt szakirányok.