Két évfolyamos érettségit adó képzés

Nem nappali rendszerű képzés (Esti tagozat)

A képzési idő:2 év

Megszerezhető végzettség: érettségi bizonyítvány

 (4 kötelező tantárgy, 5. tantárgyként a szakmai végzettség beszámítódik).

A képzés heti háromnapos elfoglaltsággal, délutáni óraszervezéssel indul.

A képzés első alkalommal ingyenes.

Jelentkezés

Esti tagozatra azok a jelentkezők vehetőek fel, akik nappali tagozaton, iskolarendszerben megszerzett szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek. Szakmunkás-bizonyítvány nélkül vagy tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvánnyal a képzés nem kezdhető meg.

A jelentkezési határidő: 2022. június 3., illetve a férőhelyek betöltéséig.

A jelentkezési lap elérhető a honlapon (www.kliszi.hu, letöltések menüpont alatt), e-mailben is elküldhető, és legkésőbb a jelentkezési határidőig a bizonyítványokat is be kell mutatni vagy a másolatokat beküldeni (az eredetit ebben az esetben pótlólag be kell mutatni.) Sajátos nevelési igény esetén az érvényes szakértői papírokat is csatolni kell. A jelentkezéshez szükség van még a személyigazolvány, lakcímkártya, taj-kártya, adóazonosító-kártya fénymásolatára is.

Felvétel

Két osztály indul osztályonként 28 fővel.

A jelentkezéseket a férőhelyek betöltéséig jelentkezési sorrendben fogadjuk.

A beiratkozásra augusztus második felében külön írásbeli értesítés alapján kerül majd sor.

Képzés

A képzésben az érettségi tantárgyakon van a hangsúly, magyart, történelmet, matematikát és idegen nyelvet tanulnak a diákok nagyon magas óraszámban. Emellett informatika és természetismeret tantárgyaik vannak.

Az idegen nyelv tanulásáról: angol és német nyelv közül azt a nyelvet folytatják, amit korábban a szakközépiskolában tanultak, kivéve, ha igazolni tudják, hogy általános iskolában/tanfolyamon más nyelvet is tanultak, akkor kérelmezhetik a másik nyelv tanulását. aki nem tanult idegen nyelvet a szakiskolai évei alatt, az eldöntheti, hogy angol vagy német nyelvet szeretne-e tanulni.

Az esti tagozaton a tanulók maguk gondoskodnak a tankönyvekről az iskola által kiadott tankönyvlista alapján.

Az érettségi megszerzéséhez nem kell közösségi szolgálatot teljesíteni.