Két évfolyamos érettségit adó képzés

(SZAKKÖZÉPISKOLA 12-13. ÉVFOLYAM)

Nappali tagozat

A képzési idő:        2 év

Megszerezhető végzettség: szakközépiskolai érettségi bizonyítvány

(4 kötelező tantárgy, 5. tantárgyként a szakmai végzettség beszámítódik)

Jelentkezés

A 2021/2022-es tanévben a nappali tagozatra csak azok a 16 és 23 év közötti jelentkezők vehetőek fel, akik nappali tagozaton, iskolarendszerben 2021-ben megszerzett szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek. Szakmunkás-bizonyítvány nélkül nem vehetők fel a tanulók, tehát ha valaki megbukik, vagy nem vizsgázik, nem ülhet be a képzésbe feltételesen sem.

A jelentkezési határidő: 2022.  június 3.

A jelentkezési lap elérhető a honlapon (www.kliszi.hu, letöltések menüpont alatt), e-mailben is elküldhető, és legkésőbb a jelentkezési határidőig a bizonyítványokat is be kell mutatni vagy a másolatokat beküldeni (az eredetit ebben az esetben pótlólag be kell mutatni.) Sajátos nevelési igény esetén az érvényes szakértői papírokat is csatolni kell. A jelentkezéshez szükség van még a személyigazolvány, lakcímkártya, taj-kártya, adóazonosító-kártya fénymásolatára is.

Felvétel

Két osztály indul osztályonként 28 fővel.

A jelentkezőket felvételi rangsorba soroljuk a szakközépiskolából hozott pontjaik alapján. A hozott pontok a 9., 10., 11. évfolyamon szerzett kommunikáció (magyar), társadalomismeret (történelem), matematika, angol vagy német nyelv év végi jegyeiből és a szakmunkás-bizonyítványban megnevezett szakma szakmai jegyéből tevődnek össze.

Képzés

A képzésben az érettségi tantárgyakon van a hangsúly: magyart, történelmet, matematikát és idegen nyelvet tanulnak a diákok nagyon magas óraszámban. Emellett informatika, természetismeret és testnevelés tantárgyaik vannak.

Az idegen nyelv tanulásáról: angol és német nyelv közül azt a nyelvet folytatják, amit korábban a szakközépiskolában tanultak, kivéve, ha igazolni tudják, hogy általános iskolában/tanfolyamon más nyelvet is tanultak, akkor kérelmezhetik a másik nyelv tanulását.

A nappali tagozaton minden tanuló ingyen tankönyvet kap.

A sajátos nevelési igényű tanulókat két gyógypedagógus fejleszti, látja el.

Az érettségi megszerzéséhez a két év alatt 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni.

A képzés ingyenes. 20 éves korig a családi pótlék és a családi adókedvezmény igénybe vehető.