Alapítvány

KOSSUTH ISKOLA GYŐR - A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

Közhasznú szervezet

 

Alapítva: 2008. május 9.

Adószáma: 18987193-1-08

Bankszámlaszáma: 11737007-20727501

Az alapítvány célja

Az alapítvány tartós közérdekű célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés hatékonyságának és színvonalának emelése, így az alapítvány közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.tv.26§ c/4 pontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja.

Ennek keretén belül az alábbi feladatokat látja el:

  • tanulmányi versenyek, találkozók szervezése és a résztvevők támogatása.
  • Kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása.
  • Kulturális és sporttevékenység során a partner iskolákkal való cserekapcsolatok támogatása, a közös kulturális rendezvények, programok megrendezése érdekében.
  • Iskolai és szabadidős programok támogatása ( osztály- és tanulmányi kirándulások, sportversenyek, szakkörök, kollégiumi foglalkozások, táborok ).
  • A nyelvtanulás ösztönzése, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének, működtetésének segítése.
  • Hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe került tanulók szociális (anyagi) támogatása.
  • A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége érdekében a tanulók felzárkóztatásában résztvevő pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának elismerése.
  • Az iskolai oktató, nevelő tevékenységet segítő eszközök, felszerelések biztosításához való hozzájárulás.
  • A szakmai elméleti és gyakorlati képzés technikai feltételeinek, eszközeinek fejlesztése.

Közhasznú célja: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

A közhasznúsági beszámólók: 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A személyi jövedelemadó 1%-ának fogadása: 2011. május 10-től.