Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők

 

Név
Nevelő- oktatómunkát közvetlenül segítő
elérhetősége
Dávid Péter
rendszergazda
96/319-244-146-os mellék
Farkas Gyuláné
iskolatitkár
96/321-02496/319-244 112-es mellék
Márki Józsefné
laboráns-ifjúságvédelmi felelős
96/319-244-152-es mellék
Orossné Germán Ildikó
Kollégiumi titkár
 
96/319-244-151-es mellék
Siposné Nagy Andrea
iskolatitkár
 
96/319-244-115-ös mellék
Eller Péter
Oktatástechnikus-laboráns
 96/319-244-146-os mellék