Nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők

 

Név
Nevelő- oktatómunkát közvetlenül segítő
elérhetősége
Dávid Péter
rendszergazda
96/319-244-146-os mellék
Lőcsei Dezső
laboráns-oktatástechnikus
96/319-244-146-os mellék
Márki Józsefné
laboráns-ifjúságvédelmi felelős
96/319-244-152-es mellék
Ságiné Bóka Natália
Kollégiumi titkár
96/319-244-151-es mellék
Siposné Nagy Andrea
iskolatitkár
96/319-244-115-ös mellék