Admin

 

ADMINISZTRATÍV MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK

 

NÉV
MUNKATERÜLET
ELÉRHETŐSÉG
Farkas Gyuláné titkárnő
319-244/112
Siposné Nagy Andrea iskolatitkár
319-244/115
Ferenczi-Gazsó Mónika tanulmányi előadó
319-244/115
Molnár Miklósné gazdasági munkatárs
319-244/130
Schefferné Fias Mónika
gazdasági munkatárs
      319-244/130
Dániel-Major Renáta
munkaügyi-személyzeti előadó
319-244/113
Horváth Nándorné raktáros
319-244/144