Szakközépiskola (szakmai képzés)

 

A szakközépiskolai (volt szakiskolai) képzések 8. általános iskolára épülő 3 éves DUÁLIS képzések.
A képzési idő egyharmad részének megfelelő időtartamban közismereti, kétharmad részének megfelelő időtartamban pedig szakmai képzés folyik.
9. évfolyamon az elméleti képzés az iskolában, a gyakorlati képzés pedig csoportos formában vagy az iskában, vagy külső gyakorlati helyeken tanulószerződéses formában történik. 10. évtől kezdődően csak a szakmai elmélet tanítása folyik az iskolában, a gyakorlat tanulószerződéses formában külső gyakorlati helyeken történik.

A KÍNÁLT SZAKMÁK KÖZÜL A VILLANYSZERELŐ SZAKMA AZ ÁLLAM ÁLTAL ELISMERT HIÁNYSZAKMA,  ÍGY ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT.

Azoknak a szakmát tanulni kívánóknak, akik már rendelkeznek érettségivel, a képzési idő két év, de csak akkor ha létszámuk külön osztály indítását lehetővé teszi. Más esetben három év, de  ők mentesülnek a közismereti és készségtárgyak újbóli tanulása alól. Akik már rendelkeznek első szakképesítéssel, nappali tagozaton nem, csak felnőttoktatásban esti munkarend szerint tanulhatnak. (Lásd: felnőttoktatás/szakképzés)

 

 

VÁLASZTHATÓ SZAKMÁK A 8. ÉVFOLYAMOT KÖVETŐEN

 

 

SZAKMACSOPORT
SZAKMA SZÁMA
MEGNEVEZÉSE
KÉPZÉSI IDŐ
8. osztály után
KÉPZÉSI IDŐ
érettségivel, vaqy előző szakmai végzettséggel
esti tagozaton
ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA
KÖTELEZŐ
NYÁRI
SZAKMAI GYAKORLAT
Elektrotechnika-elektronika
 
34 522 04
 Villanyszerelő
3 év
2 év
30-70 %
140+140 óra
34 522 03
 Elektronikai műszerész
3 év
2 év
30-70 %
140+140 óra
Könnyűipar
34 542 06
 Női szabó
3év
2 év
30-70 %
140+140 óra

 

Az OKJ-s szakmai végzettség megszerzése után lehetőség nyílik  két év alatt érettségi vizsgát tenni.

 

A képzés célja az érettségi vizsgára való felkészítés nappali tagozaton.

A képzési idő 2 év, és csak közismereti oktatás folyik.

Megszerezhető végzettség: szakközépiskolai érettségi bizonyítvány.
(érettségi vizsgát csak a 4 kötelező érettségi tantárgyból kell tenni, az 5. tantárgyat az előzőleg megszerzett szakmai végzettségnek lehet betudni)

Az oktatás  ingyenes!

A felvételi eljárás során figyelembe vesszük a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv (angol/német), a matematika és a történelem tantárgyak szakiskolában megszerzett év végi jegyeit és a szakmunkásvizsga minősítését. Az osztályokban egy idegen nyelvet tanítunk.. A hozzánk jelentkező tanulók azt az idegen nyelvet (angol vagy német) folytathatják, amelyet az általános iskolában vagy a szakiskolai évfolyamokon is tanultak.

A képzésre bármely más iskolából azok a 16 és 20 év közötti fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik államilag finanszírozott szakiskolában megszerzett szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Nappali tagozatos tanulóink a törvényileg szabályozott keretek között jogosultak családi pótlékra, ingyenes tankönyvre, diákigazolványra, tanulói biztosításra.