Felnőttoktatás (szakképzés)

Nevelő- oktatómunkát közvetlenül segítők

 

Név
Nevelő- oktatómunkát közvetlenül segítő
elérhetősége
Dávid Péter
rendszergazda
96/319-244-146-os mellék
Lőcsei Dezső
laboráns-oktatástechnikus
96/319-244-146-os mellék
Márki Józsefné
laboráns-ifjúságvédelmi felelős
96/319-244-152-es mellék
Ságiné Bóka Natália
Kollégiumi titkár
96/319-244-151-es mellék
Siposné Nagy Andrea
iskolatitkár
96/319-244-115-ös mellék

8. osztályosoknak

Pályaválasztási tájékoztató a 2018-19. tanévre

Prezentáció a 2018-19-es beiskolázásról

 

Képek a pályaválasztási börzéről

 

›FONTOSABB DÁTUMOK
››2018. ÁPRILIS 27.
FELVÉTELI HATÁROZATOK, VAGY ELUTASÍTÁSOK KIKÜLDÉSE


Szakgimnázium

Szakközépiskolai képzés két szakmacsoportban történik iskolánkban.

SZAKMACSOPORT

Egyéb szolgáltatások szalmacsoport, szépészet ágazati oktatás

Oktatás szakmacsoport, pedagógia ágazati oktatás

A szakgimnáziumban folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakgimnáziumban az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztõ, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumi kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra, vagy a munkába állásra való felkészülést.

Szakgimnáziumi képzésben 9-12. évfolyamon vehetnek részt a tanulók, majd ezt követõen kapcsolódhatnak be a szakmai képzésbe.
A négy középiskolai év alatt a közismereti tantárgyak mellett, az ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanítunk.
A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát kell tenni:

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK: 4 közismereti és 1 szakmai tantárgy

 
  1. magyar nyelv és irodalom
  2. történelem
  3. idegen nyelv
  4. matematika
  5. ágazati szakmai tantárgy

A szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és szakképesítés lesz szerezhető.
Ezek: 52 815 03 Férfi fodrász-borbély (Fodrász irányultsággal)
           52 815 04 Szépségtanácsadó (Kozmetikus irányultsággal)
           32 140 01 Óvodai dajka és 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója (Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzésre jelentkezéssel)
           32 140 01 Óvodai dajka és 52 761 01 Családsegítő asszisztens (Gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésre jelentkezéssel)


Óraterv-Fodrász
Óraterv-Kozmetikus
Óraterv-Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Óraterv-Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

A szakgimnáziumi éveket követően az OKJ-ben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, az ágazathoz tartozó szakmai képzésben vehetnek részt tanulóink.

Az ágazati szakgimnáziumi érettségivel rendelkezőknek +1 év a szakképzés (a 9-12. évben oktatott szakmai tantárgyak beszámításával)

A gimnáziumi, vagy nem szakirányú szakgimnáziumi végzettséggel +2 év.

Iskolánk képzési színvonala lehetővé teszi a továbbtanulni szándékozók sikeres felvételijét magasabb szintű oktatási intézményekbe.

 

 

 

VÁLASZTHATÓ SZAKMÁK A SZAKGIMNÁZIUM 12. ÉVFOLYAMÁT KÖVETŐEN 

 

 

ÁGAZAT
SZAKMACSOPORT
SZAKMA SZÁMA
MEGNEVEZÉSE
KÉPZÉSI IDŐ ágazati szakközépiskolai érettségivel
KÉPZÉSI IDŐ érettségivel
ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA

KÖTELEZŐ

NYÁRI

SZAKMAI GYAKORLAT
9-12. évfolyam
13-14. évfolyam

Szépészet
Egyéb szolgáltatások
54 815 01
 Fodrász
1 év
2 év
30-70 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra
54 815 02
Kozmetikus
1 év
2 év
60-40 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra

 

ÁGAZAT
SZAKMACSOPORT
SZAKMA SZÁMA
MEGNEVEZÉSE
KÉPZÉSI IDŐ ágazati szakközépiskolai érettségivel
KÉPZÉSI IDŐ érettségivel
ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA

KÖTELEZŐ

NYÁRI

SZAKMAI GYAKORLAT
9-12. évfolyam
13-14. évfolyam

Pedagógia
Oktatás
54 140 01
 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
1 év
2 év
60-40 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra
54 140 02
 Pedagógiai-és családsegítő munkatárs
1 év
2 év
60-40 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra