Szakgimnázium

szg 

Szakgimnáziumi képzés két szakmacsoportban történik iskolánkban.

SZAKMACSOPORT

Egyéb szolgáltatások szalmacsoport, szépészet ágazati oktatás

Oktatás szakmacsoport, pedagógia ágazati oktatás

A szakgimnáziumban folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakgimnáziumban az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt kiterjesztõ, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik. A szakgimnáziumi kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra, vagy a munkába állásra való felkészülést.

Szakgimnáziumi képzésben 9-12. évfolyamon vehetnek részt a tanulók, majd ezt követõen kapcsolódhatnak be a szakmai képzésbe.
A négy középiskolai év alatt a közismereti tantárgyak mellett, az ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat tanítunk.
A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát kell tenni:

KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK: 4 közismereti és 1 szakmai tantárgy

 
  1. magyar nyelv és irodalom
  2. történelem
  3. idegen nyelv
  4. matematika
  5. ágazati szakmai tantárgy

A szakgimnáziumban szakmai érettségi vizsga és mellékszakképesítés lesz szerezhető.
Ezek: 52 815 03 Férfi fodrász-borbély (Fodrász irányultsággal)
           52 815 04 Szépségtanácsadó (Kozmetikus irányultsággal)
           32 140 01 Óvodai dajka (Pedagógiai- és családsegítő munkatárs képzésre jelentkezéssel)
          

A szakgimnáziumi éveket követően az OKJ-ben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, az ágazathoz tartozó szakmai képzésben vehetnek részt tanulóink.

Az ágazati szakgimnáziumi érettségivel rendelkezőknek +1 év a szakképzés (a 9-12. évben oktatott szakmai tantárgyak beszámításával)

A gimnáziumi, vagy nem szakirányú szakgimnáziumi végzettséggel +2 év.

Iskolánk képzési színvonala lehetővé teszi a továbbtanulni szándékozók sikeres felvételijét magasabb szintű oktatási intézményekbe.

 

 

 

VÁLASZTHATÓ SZAKMÁK A SZAKGIMNÁZIUM 12. ÉVFOLYAMÁT KÖVETŐEN 

 

 

ÁGAZAT
SZAKMACSOPORT
SZAKMA SZÁMA
MEGNEVEZÉSE
KÉPZÉSI IDŐ ágazati szakközépiskolai érettségivel
KÉPZÉSI IDŐ érettségivel
ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA

KÖTELEZŐ

NYÁRI

SZAKMAI GYAKORLAT
9-12. évfolyam
13-14. évfolyam

Szépészet
Egyéb szolgáltatások
54 815 01
 Fodrász
1 év
2 év
30-70 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra
54 815 02
Kozmetikus
1 év
2 év
60-40 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra

 

ÁGAZAT
SZAKMACSOPORT
SZAKMA SZÁMA
MEGNEVEZÉSE
KÉPZÉSI IDŐ ágazati szakközépiskolai érettségivel
KÉPZÉSI IDŐ érettségivel
ELMÉLET-GYAKORLAT ARÁNYA

KÖTELEZŐ

NYÁRI

SZAKMAI GYAKORLAT
9-12. évfolyam
13-14. évfolyam

Pedagógia
Oktatás
           
54 140 02
 Pedagógiai-és családsegítő munkatárs
1 év
2 év
60-40 %
(10.o)140+ (11.o)140 óra, vagy
(13.o)160 óra